Polityka prywatności

Nota o Ochronie Prywatności. Najważniejsze pytania i odpowiedzi.

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Mamy nadzieję, że z przyjemnością dowiesz się więcej na temat Nestlé i naszych produktów.

Nestlé Polska SA (zwana dalej Nestlé) szanuje Twoje prawo do prywatności w świecie on-line, kiedy korzystasz z naszych stron internetowych i komunikujesz się z nami elektronicznie. Sięgamy po wszelkie niezbędne środki, aby dane osobowe, które nam przekazujesz, były bezpieczne.

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych (zobacz Pytanie 18 niniejszej Noty) jest Nestlé Polska SA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szturmowej 2. Zasady wymienione w niniejszej Nocie o Ochronie Prywatności mają zastosowanie do wszystkich Administratorów Danych w Grupie Nestlé.

Poniżej znajdziesz odpowiezi na najczęściej zadawane Nestlé pytania dotyczące danych osobowych. Dzięki nim poznasz swoje prawa w zakresie danych osobowych oraz środków, które Nestlé podejmuje, aby zapewnić ich poufność i bezpieczeństwo. Wierzymy, że poniższe informacje będą pomocne.

Jeżeli masz jakiekolwiek prośby dotyczące Twoich danych osobowych lub jakiekolwiek pytania na temat stosowanych praktyk, skontaktuj się proszę z Nestlé pod adresem podanym poniżej w Pytaniu 5.

Nestlé jest przedsiębiorstwem globalnym, wykorzystującym Internet do gromadzenia i Przetwarzania danych osobowych. To oczywiście wiąże się z Przetwarzaniem i przesyłaniem Twoich danych osobowych w ujęciu międzynarodowym.

Niniejsza Nota o Ochronie Prywatności zapewnia Ci (w łatwo dostępny sposób) wszelkie informacje niezbędne do podjęcia świadomej decyzji o ewentualnym skorzystaniu z niniejszego serwisu i przesłaniu swoich danych osobowych do Nestlé. Z tego względu, przeglądając niniejszy serwis i komunikując się z nami elektronicznie, potwierdzasz i zgadzasz się na Przetwarzanie Twoich pośrednich danych osobowych (Cookies, połączenie i informacje systemowe) w sposób przedstawiony w niniejszej Nocie o Ochronie Prywatności.

Jeżeli poprosisz nas o określone usługi (tj. konkursy, biuletyny, szczegóły dotyczące produktu itp.), będziemy potrzebowali od Ciebie dodatkowych bezpośrednich danych osobowych (imię, adres i adres e-mail). W takim przypadku poprosimy Cię o wyrażenie zgody na zebranie i wykorzystanie takich informacji osobowych. Zostaną one wykorzystane wyłącznie w celach, dla których zostały przekazane.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Noty o Ochronie Prywatności, skontaktuj się proszę z Serwisem Konsumenta Nestlé Polska S.A pod adresem podanym w Pytaniu 5, a my chętnie udzielimy Ci wszelkich odpowiedzi.

Termin dane osobowe (zamiennie: informacje osobiste) oznacza wszelkie informacje odnoszące się do Ciebie jako osoby fizycznej, które pozwalają dokonać Twojej identyfikacji w sposób pośredni lub bezpośredni (na stronach WWW jest to zazwyczaj co najmniej Twój adres e-mail).

Termin Przetwarzanie Danych Osobowych oznacza każdą operację lub zestaw operacji stosowanych w odniesieniu do Twoich danych osobowych, w tym przy użyciu środków automatycznych, takich jak: gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dostosowywanie lub łączenie, blokowanie, kasowanie lub niszczenie (tj. każda czynność, którą Nestlé wykonuje w odniesieniu do danych osobowych przesłanych przez Ciebie lub z użyciem takich danych).

Dla celów niniejszej Noty o Ochronie Prywatności, termin „Podmiot Zewnętrzny” oznacza każde przedsiębiorstwo nieznajdujące się pod kontrolą firmy Nestlé pośrednio lub bezpośrednio pod względem własności.

Adres e-mail Serwis Konsumenta Nestlé Polska S.A.: cs@pl.nestle.com. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami telefoniczne pod bezpłatnym numerem 0 800 174 902.

W celu uzyskania większej ilości informacji rekomendujemy zapoznanie się z dokumentem Warunki i Zasady Użytkowania stron Nestlé. Dostęp do dokumentu można uzyskać z każdej podstrony niniejszego serwisu - link znajduje się w stopce witryny.

Nestlé może okazjonalnie wprowadzać zmiany i poprawki do niniejszej Noty o Ochronie Prywatności. Proszę regularnie śledzić niniejszą Notę o Ochronie Prywatności, aby sprawdzać wszelkie zmiany oraz ich ewentualne konsekwencje dla siebie.

W celu ułatwienia procesu rejestracyjnego używamy narzędzi jednorazowej rejestracji w ramach serwisów Nestlé. Dzięki temu, w momencie rejestracji na jednym z naszych serwisów, podane informacje mogą być automatycznie dostępne podczas rejestracji na innych serwisach Nestlé. Twoje dane pozostają bezpieczne, a my - przed dodaniem Twoich danych do jakiejkolwiek listy mailingowej - zawsze prosimy o wyrażenie wyraźnej zgody lub zgody typu „OPT-IN” na otrzymywanie informacji z serwisu(-ów) Nestlé.

W pewnych odstępach czasu możemy prosić osoby odwiedzające nasze strony internetowe o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ogólnie, ankiety będą odnosić się do zawartości naszej witryny, naszych produktów lub kategorii produktów. Dane osobowe zgromadzone w ramach badań opinii oraz ankiet są przeznaczone wyłącznie do użytku wewnętrznego Nestlé, przy czym informacje o charakterze zbiorczym (niepozwalające na identyfikację kogokolwiek) mogą być przekazywane innym.

Niektóre z naszych serwisów oferują możliwość przesyłania e-mailem adresu naszej strony innej osobie. Abyś mógł korzystać z tej funkcji, możemy potrzebować Twojego adresu e-mail i/lub adresu e-mail osoby, której przesyłasz daną stronę. Uzyskane w ten sposób adresy e-mail są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia Twojej prośby. Adresy te nie są przechowywane, lecz natychmiast usuwane po wypełnieniu Twojej prośby.

Nestlé łączy się z innymi serwisami, aby dać Ci możliwość przeglądania ciekawych wiadomości powiązanych z Nestlé. Serwisy zewnętrzne znajdują się poza naszą kontrolą i nie podlegają niniejszej Nocie o Ochronie Prywatności. Jeżeli użyjesz podanych łączy w celu odwiedzenia innych serwisów, ich operatorzy mogą gromadzić Twoje dane osobowe. Przed udostępnieniem serwisom zewnętrznym jakichkolwiek danych osobowych, upewnij się, że jesteś usatysfakcjonowany ich polityką w zakresie poufności. Firma Nestlé dokłada wszelkich starań, aby wszystkie serwisy zewnętrzne, do których łącza znajdują się na jej stronach, stosowały odpowiednie środki ochrony Twoich danych osobowych, jednakże nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności, w tym prawnej, za działania, polityki prywatności oraz poziomy zapewniania poufności, podejmowane bądź stosowane przez serwisy zewnętrzne.

Wierzymy, że ochrona prywatności dzieci on-line jest niezmiernie ważna i zachęcamy rodziców lub opiekunów do spędzania czasu on-line ze swoimi dziećmi, aby uczestniczyć i monitorować ich „elektroniczne zajęcia”. Celowo nie gromadzimy za pośrednictwem niniejszego serwisu danych osobowych dzieci poniżej 12. roku życia. Specjalne ogłoszenie dla dzieci poniżej 18. roku życia. Jeżeli masz poniżej 18 lat, zalecamy, abyś porozumiał się z rodzicem lub opiekunem ZANIM przekażesz firmie Nestlé swoje dane osobowe. Jeżeli nie masz pewności, czy rozumiesz wszystko w tej sekcji, powinieneś zwrócić się o pomoc do rodzica lub opiekuna. Specjalne ogłoszenie dla rodziców dzieci poniżej 18 roku życia. Zalecamy, aby rodzice / opiekunowie regularnie sprawdzali i monitorowali korzystanie przez ich dzieci z poczty e-mail oraz inne zajęcia w trybie on-line. Proszę się upewnić, że - bez zapytania o Waszą zgodę - Wasze dziecko nie udostępnia nam on-line danych umożliwiających identyfikację osób. W dowolnym momencie możesz sprawdzić dane osobowe Twojego dziecka oraz zmienić je lub usunąć w trybie on-line. Ponadto, możesz żądać usunięcia wszelkich danych Twojego dziecka, przesyłając nam formularz żądania usunięcia za pośrednictwem poczty e-mail / poczty zwykłej / faksu na adres podany w danych kontaktowych zawartych w Pytaniu 5 - Jak możesz przeglądać, sprawdzać, zmieniać lub usuwać dane osobowe przesłane do nas?

W przypadku gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nestlé w celach marketingowych, Nestlé będzie przechowywać Twoje dane bezterminowo, do czasu likwidacji bazy danych, w których Twoje dane są przechowywane lub do czasu otrzymania od Ciebie prośby o ich usunięcie. W pozostałych przypadkach Nestlé będzie przechowywać Twoje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny z punktu widzenia naszych potrzeb w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Oznacza to, że możemy przechowywać Twoje dane osobowe przez uzasadniony okres po zaprzestaniu korzystania przez Ciebie z usług Nestlé lub niniejszego serwisu WWW. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną usunięte ze wszystkich systemów Nestlé.

Przypominamy, że mamy prawo do usunięcia Twoich danych osobowych w dowolnym czasie. Proszę zapoznać się z Pytaniem 5 (powyżej) - Jak możesz przeglądać, sprawdzać, zmieniać lub usuwać dane osobowe przesłane do nas?

Spamming polega na wysyłaniu do Ciebie niechcianych e-maili zawierających reklamy lub inne materiały marketingowe bez Twojej zgody.

Nestlé NIE wysyła e-maili spamowych. Firma Nestlé sama korzysta z narzędzi antyspamowych, aby ochronić swoich pracowników przed SPAMEM. W wielu krajach wysyłanie e-maili bez zgody odbiorcy jest nielegalne. Nestlé nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych (łącznie z Twoim adresem e-mail) do bezpośrednich celów marketingowych lub późniejszej komunikacji, chyba że udzielisz nam WYRAŹNEJ zgody. Jest to nazywane zgodą „OPT-IN”.

Ponadto, Nestlé nie przekazuje Twoich danych osobowych firmom zewnętrznym, które wykorzystywałyby je w celu wysyłania e-maili spamowych.

Strony internetowe Nestlé dają możliwość przekazywania Ci informacji marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail. Każdy e-mail wysyłany przez Nestlé zapewnia możliwość rezygnacji z ich otrzymywania w dowolnym momencie.

Jeżeli z jakiegoś powodu uważasz, że otrzymałeś e-maila spamowego od spółki należącej do Grupy Nestlé, proszę poinformuj nas o tym natychmiast, korzystającz wyznaczonego adresu. Dokładny adres podano w Pytaniu 5 - Jak możesz przeglądać, sprawdzać, zmieniać lub usuwać dane osobowe przesłane do nas?

Nestlé wykorzystuje technologię śledzenia (tzw. Cookies), aby gromadzić takie informacje osobiste jak: rodzaj przeglądarki, system operacyjny, strona polecająca, ścieżka przez serwis, domena dostawcy usług internetowych itp. w celu poznania, w jaki sposób osoby odwiedzające korzystają z niniejszego serwisu. Cookies pomagają nam dostosować tę stronę do Twoich osobistych potrzeb.

Nestlé przechowuje wszelkie informacje zgromadzone poprzez Cookies w formacie niepozwalającym na osobistą identyfikację. Informacje zgromadzone za pośrednictwem Cookies będą udostępniane wyłącznie w ramach Grupy Nestlé lub wyznaczonym Podmiotom Zewnętrznym. Nie będą one wykorzystywane do przesyłania niepożądanych wiadomości.

Cookies zlokalizowane na Twoim komputerze nie zawierają Twojego imienia, ale adres IP. Wraz z zakończeniem sesji użytkownika wszelkie informacje zawarte w Cookies przestają być dostępne dla Nestlé.

Proszę upewnić się, że ustawienia Twojego komputera dopuszczają akceptację Cookies, czy nie. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby ostrzegała Cię przed akceptacją Cookies, lub po prostu je odrzucała, jednakże możesz wówczas nie mieć dostępu do niektórych opcji niniejszego serwisu. Stosowne informacje znajdziesz w zakładce „Pomoc” w swojej przeglądarce. Nie musisz mieć włączonych Cookies, aby korzystać lub przemieszczać się po wielu częściach niniejszej witryny oraz innych serwisów Nestlé. Pamiętaj, że korzystanie z różnych komputerów w różnych miejscach pociąga za sobą konieczność dostosowania każdej przeglądarki do swoich preferencji w zakresie Cookies.

Serwer udostępniający niniejszy serwis WWW może być zlokalizowany poza granicami kraju, z którego uzyskałeś dostęp do niniejszej witryny. Siedziba naszego głównego usługodawcy odpowiedzialnego za utrzymywanie większości serwisów internetowych Nestlé mieści się w Wielkiej Brytanii. Usługodawca ten został umownie zobowiązany do zapewnienia wysokiego standardu zabezpieczeń poufności, a także (poza innymi postanowieniami) do podejmowania działań wyłącznie według instrukcji Nestlé oraz wprowadzenia wszelkich środków technicznych, niezbędnych do ciągłego zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych.


Masz prawo zażądać, aby firma Nestlé udostępniła Ci wszelkie przechowywane przez siebie informacje na Twój temat. Możesz także żądać usunięcia, korekty lub sprawdzenia swoich danych osobowych, wysyłając e-mail do Serwisu Konsumenta Nestlé Polska S.A.:cs@pl.nestle.com. Więcej informacji uzyskasz kontaktując się z nami telefoniczne pod bezpłatnym numerem 0 800 174 902.


Nestlé nie będzie nigdy przekazywać Twoich danych osobowych żadnej zewnętrznej organizacji biznesowej, która zamierzałaby wykorzystywać je w bezpośrednich celach marketingowych.

W sprawie polityki Nestlé dotyczącej: (i) marketingu bezpośredniego poprzez e-mail; (ii) Twojego prawa, aby prosić Nestlé o <<strong>niekontaktowanie się z Tobą w ramach bezpośredniego marketingu e-mailowego oraz (iii) Twojego prawa do usunięcia Twoich danych osobowych z naszego systemu - proszę zapoznać się, odpowiednio, z Pytaniami 8 i 5.

Nestlé może przekazywać Twoje dane osobowe innym przedsiębiorstwom należącym do Grupy Nestlé. Nestlé może także przekazywać Twoje dane osobowe Podmiotom Zewnętrznym, ale tylko w ściśle określonych okolicznościach wymienionych poniżej:

  • Możemy przekazywać Twoje dane osobowe Podmiotom Zewnętrznym (takim jak dostawcy usług internetowych), którzy pomagają nam w administrowaniu serwisem WWW. Siedziby niektórych partnerów biznesowych mogą mieścić się poza granicami kraju, z którego uzyskałeś dostęp do niniejszej witryny. Siedziba usługodawcy odpowiedzialnego za prowadzenie niniejszego serwisu mieści się w Wielkiej Brytanii. Proszę zapoznać się z Pytaniem 6 – "Do których krajów zostaną przesłane Twoje dane osobowe i dlaczego?" Podmioty Zewnętrzne, o których mowa powyżej, muszą zawsze utrzymywać ten sam poziom zabezpieczeń danych osobowych co Nestlé. Ponadto, jeżeli jest to wymagane, są one zobowiązane umową prawną do zapewnienia poufności i bezpieczeństwa Twoich informacji osobistych oraz przetwarzania ich wyłącznie według dokładnych instrukcji Nestlé.
  • Możemy także przekazywać Twoje dane osobowe instytucjom rządowym oraz organom ścigania, jeżeli zostaniemy do tego zobowiązani na mocy obowiązujących przepisów albo jeżeli w naszej ocenie udostępnienie danych jest w uzasadniony sposób konieczne do: zastosowania się do procedury prawnej, udzielenia odpowiedzi na roszczenia bądź czynności prawne lub zabezpieczenia praw Grupy Nestlé, jej klientów albo interesu publicznego.
  • W nielicznych i ograniczonych przypadkach możemy udostępniać Twoje dane osobowe potencjalnym nabywcom znaczącej części Nestlé, z zastrzeżeniem, że (i) zapewniliśmy w ramach kontraktu, że dane pozostaną poufne i bezpieczne oraz że (ii) udostępniając takie dane osobowe, Nestlé będzie postępować zgodnie z obowiązującym prawem lokalnym.

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów, dla których udostępniłeś je Nestlé. Będą również wykorzystywane w celu zarządzania, obsługi i uzyskiwania informacji zwrotnych na temat poziomu naszych usług, a także zapobiegania naruszeniom zabezpieczeń, prawa i warunków umownych.

Nestlé podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Dostęp do Twoich danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Nestlé, firm zewnętrznych (tj. usługodawców) realizujących wysyłki materiałów informacyjnych (listowych i elektronicznych). Wszyscy pracownicy Nestlé mający dostęp do Twoich danych osobowych są zobowiązani do przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych. Ponadto z firmami zewnętrznymi mającymi dostęp do Twoich danych osobowych zawarto porozumienia gwarantujące bezpieczeństwo Twoich danych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych Nestlé utrzymuje bezpieczne środowisko informatyczne i posiada stosowne środki zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi (tj. ze strony hakerów).

Prosimy zapoznać się z Pytaniem 4 – Komu Grupa Nestlé udostępnia Twoje dane osobowe i dlaczego?

Gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które chcesz nam przekazać lub które są niezbędne do tego, aby zapewnić (i podnosić) odpowiedni poziom naszych usług. Zbieramy bezpośrednie informacje osobiste,takie jak imię, adres i adres e-mail, a także dane pośrednie - poprzez Cookies, połączenie i informacje systemowe.

W niektórych przypadkach możesz być poproszony o podanie nam swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu itp., abyśmy mogli udostępnić Ci informacje na temat naszych produktów, dodać Cię do konkursów lub ankiet albo po prostu informować o interesujących Cię zmianach dotyczących Nestlé.

Możesz być spokojny, że Nestlé podejmie wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo przekazywanych nam danych osobowych.

Warszawa, Kwiecień 2017
Copyright © Société des Produits Nestlé S.A. 2017