Lista artykułów

Zebrano tu publikacje poświęcone najnowszym doniesieniom na tematy żywieniowe, jak wczesne żywienie niemowląt, interwencje żywieniowe w kontekście alergii oraz żywienie w stanach chorobowych, jak zaburzenia połykania czy choroby krytyczne. Łącznie 3000 artykułów ułożono w odpowiednich kategoriach, aby ułatwić Ci odszukanie konkretnych informacji. Jeśli brakuje odniesień korzystaj z funkcji wyszukiwania.

Sponsoring: Wiele publikacji, programów konferencji, zasobów edukacyjnych i innych treści dostępnych na tej stronie było finansowane i / lub przygotowane przez Nestle Nutrition Institute lub spółki zależne od Nestle.

Probiotyki dla wcześniaków: stosować czy nie?

Redaktor(zy): Hanna Szajewska, Iwona Sadowska-Krawczenko. T.12

W artykule podsumowano informacje dotyczące skuteczności klinicznej probiotyków u wcześniaków, ze szczególnym uwzględnieniem danych opublikowanychw ciągu ostatnich 5 lat (2010-2015) oraz dotyczących probiotyków dostępnych w Polsce. W tym celu przeszukano bazę danych medycznychMEDLINE oraz Cochrane Library (do marca 2015 roku). Analizą objęto badania z randomizacją (lub ich metaanalizy). Probiotyki (jako grupa) zmniejszająryzyko martwiczego zapalenia jelit oraz zgonu niezależnie od przyczyny, wpływają na lepszą tolerancję żywienia jelitowego, nie mają natomiast wpływuna występowanie sepsy. W sytuacji znacznego podstawowego ryzyka wystąpienia martwiczego zapalenia jelit można rozważyć podanie probiotyku(probiotyków), wybierając najlepiej przebadany szczep (lub szczepy), o potwierdzonym bezpieczeństwie i największej skuteczności. Potwierdzenie skutecznościi bezpieczeństwa stosowania probiotyków w grupie noworodków z bardzo małą urodzeniową masą ciała (< 1500 g) oraz ze skrajnie małąurodzeniową masą ciała (< 1000 g) wymaga dalszych badań.